Spotkanie Zespołu GO GREEN

W dniu 8. marca b.r. odbyło się kolejne spotkanie online Zespołu GO GREEN. Na spotkaniu zostały omówione 4 tematy:

  1. Podsumowanie działań Zespołów Inicjatywy Net Zero Carbon Events przy UFI, w których działają przedstawiciele naszego Zespołu:
  • Zespół ds. podróży i zakwaterowania / Travel & Accommodation – Lena Bretes-Dorożała, World Trade Center Poznań
  • Zespół ds. pomiaru CO2/ Measurement – Beata Kozyra, PIPT
  • Zespół ds. produkcji i odpadów / Production and Waste – Michał Hempowicz, Fairteam
  • Zespół ds. logistyki / Logistic – Daniel Pikuła, Transmeble International

2. Szkoła ESG: umowa partnerska z KIG – zniżki dla Członków PIPT.

3. Baza najlepszych praktyk GO GREEN. 

4. Dalsze działania – ścieżki dekarbonizacji do końca 2023

Więcej informacji TUTAJ