Spotkanie z urzędem statystycznym w Poznaniu 17.12.2020

W czwartek, 17 grudnia 2020 r odbyło się spotkanie PIPT z przedstawicielami Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Ze strony US w spotkaniu brali udział:

  • Pan Tomasz Klimanek, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu
  • Pan Marcin Szymkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu
  • Pani Zofia Sitarz, Kierownik Wydziału Rejestrów
  • Pan Artur Owczarkowski, Kierownik Działu Analiz Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowali:

  • Tomasz Kobierski, prezes Rady PIPT, prezes zarządu Grupy MTP
  • Krzysztof Szofer, Członek Rady PIPT, Komitet Obrony Branży Targowej
  • Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT

Na spotkaniu została przedstawiona trudna sytuacja branży targowej, a w szczególności firm projektujących i budujących stoiska targowe, które w większości zostały wykluczone z pomocy rządowej oraz pomocy PFR w wyniku nieuwzględnienia kodu PKD 73.11. na liście kodów, do których pomoc ta ma być skierowana. Ponad 60% firm projektujących i budujących stoiska targowe w Polsce posługuje się jako wiodącym kodem PKD właśnie numerem 73.11.

Rozmowy dotyczyły kodów PKD 73.11. i możliwości zmian, ujednolicenia i ewentualnego rozszerzenia kodów dla branży targowej z uwzględnieniem firm projektujących i produkujących stoiska targowe.
Spotkanie przebiegło w bardzo konstruktywnej i życzliwej atmosferze. Wiele uwag ze strony pracowników US okazało się przydatnych w dalszym procesie prac nad uporządkowaniem PKD dla naszej branży.