Spotkanie z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem – 04.11.2020

W środę, 04.11.2020r. odbyło się spotkanie na zaproszenie Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele różnych poszkodowanych przez koronawirusa branż, w tym branży targowej. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.

 

Tradycyjnie już, przy okazji spotkań z ministrami, senatorami oraz posłami każdy z uczestników przedstawił sytuację swojego sektora oraz swoje postulaty. Prezes zarządu PIPT również opisała aktualny, dramatyczny stan branży targowej oraz podkreśliła znaczenie tragów dla gospodarki i wychodzenia innych branż z kryzysu wywołanego przestojem z powodu koronawirusa. Prezes PIPT przedstawiła również postulaty branży, m.in.:

Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.

Otrzymanie rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.

Dodanie do listy PKD objętych abolicją składek ZUS oraz postojowym w Tarczy 6.0 poniższych kodów PKD:

82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe i konferencyjne wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów

73.11.Z – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe, wystawy i branding kongresowy

52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych: pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej

 

Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że powrót na ścieżkę rozwoju gospodarki i poszczególnych branż, po zakończeniu pandemii, nie ma szans bez branży targowej. Jednak, aby targi mogły stać się dźwignią polskiej gospodarki i polskiego eksportu najpierw targom trzeba pomóc.

Pan Prezes deklarował również swoje poparcie dla umieszczenia branży targowej na rządowej liście branż priorytetowych.

Padła również propozycja kolejnych konsultacji z doradcami PSL Koalicja Polska. 

Liczba polityków popierających postulaty branży targowej rośnie. Głos rozsądku staje się coraz silniejszy. Liczymy na to, że  zostanie on wzięty pod uwagę przez rządzących.