Spotkanie z Premierem Jarosławem Gowinem w dniu 29.10.2020

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie branży targowo-kongresowej z Panem Premierem Jarosławem Gowinem na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W spotkaniu z strony MRPiT brali również udział:

 • Minister Olga Semeniuk,
 • Minister Andrzej Gut-Mostowy,
 • Dyrektor Departamentu Turystyki Rafał Szlachta,
 • Z-ca Dyrektor Departamentu Turystyki dr Dominik Borek.

Branżę Targową reprezentowali:

 • Tomasz Kobierski, prezes Rady PIPT, prezes zarządu Grupy MTP
 • Grażyna Grabowska, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi w Krakowie
 • Andrzej Mochoń, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi Kielce
 • Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT
 • Urszula Potęga, przewodnicząca rady nadzorczej MT TARGI POLSKA S A, członek PIPT
 • Paula Fenderowska, prezes Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji w Polsce (SKKP), dyrektor ICE Kraków
 • Tomasz Szypuła, prezes zarządu Ptak Warsaw Expo
 • Jerzy Romański, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców

 

Premier Gowin, rozpoczynając spotkanie, zaznaczył, iż zna aktualną sytuację branży targowo-kongresowej, m.in. z opisu przedstawionego na spotkaniu w dniu 26.10.2020 z RPSiW, z apeli wysłanych na ręce pana Premiera oraz z wypowiedzi i postulatów przedstawicieli Komitetu Obrony Branży Targowej, którzy w dniu 28.10.2020 protestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Pan Premier poprosił o przedstawienie postulatów branży. W śród najważniejszych wymienionych postulatów znalazły się:

 • Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm branży targowej, które odnotowały w roku 2020 spadek obrotów o min 50% w stosunku do roku 2019 oraz które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy pochodziła
  z usług na rzecz targów.
 • Rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu firm branży targowej, które odnotowały w roku 2020 spadek obrotów o min 50% w stosunku do roku 2019 oraz które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy pochodziła z usług na rzecz targów.
 • Oraz objęcia abolicją składek ZUS oraz postojowym w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021r  firm z branży targowej działających pod następującymi kodami PKD:

   

  82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów 

  68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów

  73.11.Z  – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe

  52.29.C  – działalność pozostałych agencji transportowych:  pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej

  a, których przychód w trzech dowolnie wybranych miesiącach 2020 r. był niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tych samych miesiącach w 2019 r. oraz przychód tych firm w co najmniej 60% pochodził z działalności na rzecz targów.

 1.  

Premier Jarosław Gowin wykazał się zrozumieniem zarówno dla sytuacji, jak i postulatów branży, a także  znaczenia targów i kongresów dla wsparcia polskich branż i polskiej gospodarki przy wyjściu z zastoju po okresie pandemii. Zarówno Premier Jarosław Gowin, jak i Minister Olga Semeniku mówiąc o branży targowo-kongresowej wskazywali, iż jest to „naturalny pas startowy dla odbudowy innych branż” i „okno wystawowe Polski na świat”, jak również, że branża targowo-kongresowa jest „kapitałowo branżą niemal w 100% polską”.

Premier dodał, iż Rząd rozważa pomoc dedykowaną branżom, które nie tylko najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa, ale są również kluczowe dla gospodarki. O tym, czy branża targowo-kongresowa będzie zaliczona do branż priorytetowych Rząd zadecyduje w krótce.

Pan Premier odniósł się również do części przedstawionych postulatów. Zadeklarował, że zarekomenduje Rządowi zaproponowane na spotkaniu rozwiązanie w postaci umorzenia całości otrzymanych kwot pomocy z PFR. Poprosił również o oszacowanie przez PIPT wielkości kwoty rekompensat w celu oceny przez Rząd wartości ewentualnej pomoc sektorowej.

Panie Premierze dziękujemy za spotkanie i czekamy na dobre wieści.