Spotkanie z Posłem Bartłomiejem Wróblewskim

Przedstawiciele Polskiej Izby Przemysły Targowego – Krzysztof Szofer, członek Rady PIPT oraz Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT w dniu 22.02.2021 r. spotkali się z Posłem Bartłomiejem Wróblewskim.
 
 
Izba prowadzi rozmowy z posłami z rożnych ugrupowań, aby przedstawić zarówno ideę samych targów, jak również obecną tragiczną sytuację branży, a przede wszystkim w celu pozyskania poparcia dla postulatów Izby, którymi od dłuższego czasu są:
 
➡ dodanie do listy branż objętych pomocą finansową w ramach Tarczy 6.0. i kolejnych Tarczach PKD 73.11.Z z warunkiem co najmniej 75% spadku przychodów w roku 2020 w stosunku do roku 2019 oraz oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej, że 75% ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz targów i kongresów w kraju i za granicą.
➡ zamiany w Tarczy 6.0 i kolejnych Tarczach warunku wiodącego PKD na posiadany PKD wzorem Tarczy PFR 2.0.
➡umożliwienie jednoosobowym działalnościom gospodarczym skorzystania z subwencji w Tarczy PFR 0. i kolejnych,
 
lub o:
➡ całkowitą rezygnację z kodów PKD jako kryterium w obu Tarczach i przyjęcie kryterium spadku przychodów o co najmniej 75% w roku 2020 w stosunku do roku 2019