Spotkanie z Panem Dawidem Laskiem, Przewodniczącym Rady Ekspertów d.s. Turystyki

W piątek, 14 maja 2021 r., na zaproszenie PIPT, odbyło się spotkanie z Panem Dawidem Laskiem, Przewodniczącym Rady Ekspertów do spraw Turystyki przy MRPiT, wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki  oraz Panem Janem Mazurczakiem, Członkiem Rady Ekspertów, Prezesem PLOT.

Ze strony Izby w spotkaniu udział wzięli: Paweł Orłowski, Członek Rady PIPT, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, Krzysztof Szofer, Członek Rady PIPT, koordynator KOBT, firma Abyss, Paweł Montewka, Członek Rady PIPT, koordynator KOBT, firma Montexpo oraz Beata Kozyra prezes zarządu PIPT.

Wiodącym tematem spotkania był projekt Bonu Targowo-Kongresowego stworzony przez Izbę przy współpracy z KOBT i SKKP.

W ogólnym zarysie Bon Targowo-Kongresowy jest narzędziem przywrócenia popytu na targi, kongresy i konferencje, a tym samym na ważne dla odbudowy gospodarki usługi w sektorach, które najbardziej ucierpiały z powodu Pandemii COVID 19.

Bezpośrednimi beneficjentami Bonu byłyby: Polskie firmy mikro i MŚP, organizacje, stowarzyszenia, instytucje naukowe, edukacyjne, które będą brały udział w wydarzeniach typu targi, kongresy, konferencje zarówno jako wystawcy czy prelegenci płatnych debat, uczestnicy kongresów i konferencji.

Beneficjentami pośrednimi byłby natomiast polskie firmy: organizatorzy targów, kongresów i konferencji, operatorzy polskich obiektów targowo-kongresowych, w których te wydarzenia będą się odbywać, firmy realizujące usługi sprzężone z organizacją wydarzeń, jak np. firmy projektujące i budujące stoiska, spedycji targowej czy usług IT i multimediów oraz hotele, gastronomia, firmy usług transportowych, agencje artystyczne, agencje tłumaczeń, agencje ochrony, czy agencje hostess.

W ramach Bonu mogły być dofinansowane, m.in:

  • wynajem przez wystawcę powierzchni pod zabudowę targową na targach lub kongresach, konferencjach branżowych – B2B
  • zakup lub wynajem zabudowy targowej, aranżacja stoiska na targach lub kongresach, konferencjach branżowych – B2B
  • zakup przez wystawcę świadczeń promocyjnych podczas targów lub kongresów, konferencji B2B np. emisja reklam, prezentacja produktów, usług poza stoiskiem wystawcy
  • wniesienie opłaty rejestracyjnej za udział w kongresie, konferencji branżowej – B2B

Pan Dawid Lasek ocenił koncepcją jako dobrze przygotowaną i właściwie uzasadnioną oraz zaproponował, iż będzie Ambasadorem przedstawionej Koncepcji Bonu w rozmowach z Ministerstwem i władzami. Jako Przewodniczący Przewodniczącym Rady Ekspertów do spraw Turystyki zadeklarował przedyskutowanie ww. koncepcji na najbliższym posiedzeniu Rady Ekspertów.

Zarówno Pan  Dawid Lasek, jak i Pan Jan Mazurczak podkreślali zrozumienie dla potrzeb branży targowej i otwartość Rady Ekspertów w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla wsparcia firm targowych w związku z aktualną sytuacją branży, jak i dla odbudowy popytu po odmrożeniu targów. Przewodniczący Dawid lasek zaprosił Polską Izbą Przemysłu Targowego do współpracy przy tworzeniu propozycji stosownych rozwiązań.

Kolejne spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w następny piątek, tj. 21.05.2021 r.