Spotkanie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii 18.03.2021

W czwartek, 18.03.2021 r. odbyło się kolejne robocze spotkanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW), którego PIPT jest Członkiem Założycielem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wzięli udział: Pani Minister Olga Semeniuk, Pan Minister Andrzej Gut Mostowy. Na spotkaniu byli obecni również Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR oraz przedstawiciele GIS.

Izbę reprezentowali Tomasz Kobierski, prezes Rady PIPT, prezes zarządu Grupy MTP, Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, Krzysztof Szofer, Członek PIPT, Członek Rady PIPT oraz przedstawiciel Komitetu Obrony Branży Targowej (KOBT).

Poruszane tematy:

  1. WYNIKI ANKIETY

RPSiW przedstawiło w skrócie wyniki przeprowadzonego przez siebie badania ankietowego. Raport z tego badania został przesłany do Ministerstwa.

  1. PRZEDŁUŻENIE PFR I LIMITY W PFR

Czy, biorąc pod uwagę przedłużony lockdown, brane jest pod uwagę przedłużenie Tarczy 2.0 lub uruchomienie Tarczy PFR 3.0.

Komentarz Bartosza Marczuka. W tej chwili nie trwają żadne prace nad ewentualną Tarczą 3.0. Natomiast możliwość 100% umorzenia subwencji z Tarczy 1.0. można traktować jako dodatkowe wsparcie finansowe. Przypominamy również, że nadal trwają postępowania wyjaśniające. Zachęcamy przedsiębiorców, który otrzymali odmowy, aby składali wnioski wyjaśniające. Wszystkie będą rozpatrzone.

Czy jest szansa na zwiększenie limitów pomocy w Tarczy PFR?

Komentarz Bartosza Marczuka.: Z limitów nie zamierzamy się wycofywać. Uważamy, że zostały one ustalone bardzo racjonalnie.

Czy znane są już warunki umorzenia Tarczy PFR1?

Komentarz Bartosza Marczuka.: Będzie możliwości 100% umorzenia Tarczy PFR 1.0. dla kodów PKD uwzględnionych w Tarczy 2.0, jednak nie ma znaczenia, czy ktoś skorzystał z Tarczy PFR 2.0. Będzie to prosty prewypełniony elektroniczny wniosek w banku, w którym był składany wniosek. Po Wielkanocy ruszają szkolenia z rozliczenia Tarczy PFR.

Czy kwota umorzonej subwencji będzie podlegała opodatkowaniu?

Komentarz Bartosza Marczuka.: Jeśli chodzi o podatek od umorzonej kwoty, to na dzień dzisiejszy umorzona kwota podlega opodatkowaniu. Jednak Ministerstwo Finansów zastanawia się, nad ewentualnym zniesieniem tego podatku.

Kiedy ruszy slot na pożyczę prewencyjną PFR dla dużych firm?

Komentarz Bartosza Marczuka.: Jeśli chodzi o pożyczę prewencyjną PFR dla dużych firm, to nadal trwają negocjacje z UE. Komisja Europejska wciąż zgłasza uwagi i negocjacje się przedłużają.

  1. GIS – EVENTY DLA MEDYKÓW

Czy GIS ustosunkował się do naszej propozycji sprzed kilku tygodni, aby umożliwić organizację targów i kongresów dla medyków?

Komentarz GIS: GIS nadal rekomenduje spotkania wyłączni on-line. Na razie trudno mówić o jakichkolwiek „luzowaniach” restrykcji nawet w stosunku do osób zaszczepionych. Poza tym medycy mają obecnie mnóstwo pracy i raczej nie myślą o targach i kongresach.

  1. LIMITY DE MINIMIS

UE zatwardziała wyższy poziom limitów de minimis w wysokości 1800 ml. Kiedy możemy się spodziewać, że te podwyższone limity zostaną wprowadzone np. do ZUS, UP. Na dzień dzisiejszy wielu przedsiębiorców otrzymuje odmowę wypłaty wsparcia z Tarczy rządowej, ponieważ przekroczyli poziom de minimis otrzymanej pomocy.

Komentarz Olgi Semeniuk: To pytania do Ministra Finansów i Prezes ZUS. Natomiast jeśli jest potrzeba interwencji w Urzędach Pracy co do wsparcia z Tarcz to Minister Andrzej Gut-Mostowy deklaruje pomoc.

  1. Kod PKD 73.11.Z 52 29 C W TARCZY RZĄDOWEJ

Komentarz Olgi Semeniuk: W chwili obecnej trwają zaawansowane rozmowy MRPiT z Rządem w sprawie poszerzenia listy PKD w Tarczy 8.0. i kolejnych. Ostateczną decyzję podejmuje Ministerstwo Finansów, natomiast MRPiT rekomenduje poszerzenie tarczy.  

  1. KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Apelujemy o powiększenie kwoty dedykowanej w Komponencie A na wsparcie branż najbardziej poszkodowanych, w tym dla szeroko pojętej branży turystycznej (branża hoteli, targów, eventów)

Komentarz Andrzej Guta Mostowego: Departament Turystki, zgłaszał propozycje zmian do KPO, w tym również propozycję podniesienia kwoty przeznaczonej dla m.in. branż poszkodowanych.

Jest wola rządu, aby turystka otrzymała pomoc stosowną do strat, jakie poniosła w trakcie pandemii COVID-19.

  1. POMOC W PRZEDŁUŻAJĄCYM SIĘ LOCKDOWNIE

Jaki jest plan pomocy dla branż, które z dużym prawdopodobieństwem będą zamknięte przynajmniej do września 2021 r.?

Komentarz Olgi Semeniuk: Rząd planuje pomoc, ale na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze konkretnych kwot. Nie będzie to jednak oddzielna pomoc, a jedynie przedłużenie dotychczasowej tarczy rządowej.

 

Kolejne spotkanie po Świętach.