Spotkanie z Minister Semeniuk 01.03.2021 r.

1 marca 2021, odbyło się kolejne spotkanie robocze Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń z Minister O. Semeniuk, K. Król z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, z Dyrektorem M. Ilnickiem z GIS oraz z K.Jabłuszewską i Martą Brejnak z Ministerstwa Zdrowia

Przedstawicielami PIPT i Komitetu Obrony Branży Targowej byli: Tomasz Kobierski prezes Rady PIPT, prezes zarządu Grupy MTP oraz Członkowie Izby Paweł Montewka, Michał Hempowicz, Anna Rudzka i Magdalena Mąkosa.

 

 

Poruszane tematy:

1. Rozliczenie dotychczasowej pomocy w ramach tarczy PFR 1.0. z podkreśleniem niewłaściwie dobranych limitów, które wykluczają 75% firm branży spotkań i są to m.in.: ograniczenia wg PKD, limity de minimis, limity 72/144tyś. PLN/na pracownika, z definicją pracownika dużo węższą niż narzuca to KE).

Komentarz MRPiT: PFR nie może działać wstecz!” Padła deklaracja o wniosku do PFR w sprawie dokładnego monitoringu skuteczności tarczy 2.0 dla naszych branż wg PKD

2. Przypomnienie  postulatów RPSiW m.in. dotyczących brakujących wciąż kodów PKD w tarczy 8.0. lub zniesienia kodów PKD jako kryterium otrzymają pomocy

Komentarz MRPiT: Kryterium PKD jest aktualnie podtrzymane jako obowiązujące, natomiast na liście kodów rekomendowanych przez MRPiT do poszerzenia pomocy jest 73.11.Z (!), decyzja jest po stronie KPRM i MF.

3. Nowe narzędzia wsparcia sektorowego i przedłużenie pomocy sektorowej

Komentarz MRPiT: niestety nie są planowane żadne inne narzędzia pomocowe poza tymi, które są dostępne obecnie i będą one jedynie przedłużane na kolejne miesiące przestoju.

4. Rozpoczęcie pracy nad strategią po odmrożeniu dla branży spotkań.

Komentarz MRPiT: Rrząd pracuje nad planem przyspieszenia szczepień”. Michał Ilnicki zadeklarował gotowość współpracy z RPSiW w celu opracowania spójnych procedur bezpieczeństwa dla branży spotkań, jednak podkreśli, iż decyzje podejmuje Rada Medyczna przy Ministerstwie Zdrowia.

5. TFP, Krajowy Plan Odbudowy, Umowa Partnerstwa

Komentarz MRPiT:  będzie w tej kwestii oddzielne spotkanie z MRPiT (z udziałem Dyrektora Borka i Ministra A. Gut-Mostowego).