Spotkanie z Marszałek Małgorzatą Kidawą – Błońską 03.11.2020

03.11.2020 odbyło się spotkanie Polskiej Izby Przemysłu Targowego z Panią Marszałek Małgorzatą Kidawą Błońską.

W spotkaniu ze strony biura poselskiego Pani Marszałek brały również udział:

  • Izabela Leszczyna, Poseł na Sejm RP
  • Maria Małgorzata Janyska, Poseł na Sejm RP
  • Monika Wielichowska, Poseł na Sejm RP

Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowali:

  • Andrzej Mochoń, prezes zarządu, Targi Kielce
  • Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu, Grupa MTP
  • Paweł Orłowski, wiceprezes zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie
  • Urszula Potęga, przewodnicząca rady nadzorczej, MT Targi Polska SA
  • Krzysztof Szofer, członek Rady PIPT, prezes ABYSS s.c.
  • Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT

W spotkaniu wziął również udział Tomasz Szypuła, prezes zarządu, PTAK Warsaw Expo

W czasie spotkania omówiono sytuację branży targowej, znaczenie tragów dla gospodarki i wychodzenia innych branż z kryzysu wywołanego przestojem z powodu koronawirusa oraz postulaty branży, m.in.:

Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.

Otrzymanie rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.

Dodanie do listy PKD objętych abolicją składek ZUS oraz postojowym w Tarczy 6.0 poniższych kodów PKD:

82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe i konferencyjne wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów

73.11.Z – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe, wystawy i branding kongresowy

52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych: pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej

 

Pani Marszałek oraz Panie Posłanki oświadczył, iż już opracowały propozycje zmian (zgodnie z naszymi postulatami dotyczącymi uwzględnienia brakujących PKD) do projektu Tarczy 6.0. oraz zadeklarowały poparcie w sprawie umieszczenia branży targowej na rządowej liście branż priorytetowych, którym zostanie udzielona pomoc sektorowa. Zobowiązały się również do rozmów z PRF w sprawie ewentualnego umorzenia całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm branży targowej.