Spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Kolonii Jakubem Wawrzyniakiem oraz Wicekonsul Anitą Mikołajczak

W dniu 16.02.2021 r., dzięki kontaktom oraz działaniom Pani Agnieszki Strzelczyk Walczak (Członek Rady PIPT, prezes zarządu AS Messe Consulting) odbyło się spotkanie Członków Izby z Konsulem Generalnym RP W Kolonii Jakubem Wawrzyniakiem oraz Wicekonsulem Anitą Mikołajczak.

Przewodnim tematem spotkania była rządowa pomoc dla branży targowej oraz odmrażanie branży targowej w Niemczech. Nagranie ze spotkania dostępne jest pod linkiem – OBEJRZYJ.

Konkluzja z wypowiedzi Pana Konsula i Pani Wicekonsul jest taka, że nie wiadomo, kiedy targi  w Niemczech będą odmrożone ani czy odmrożenie targów nastąpi dla wszystkich landów równocześnie, czy też osobno w poszczególnych landach.

Władze Niemiec bardzo ostrożnie podchodzą do deklaracji terminów odmrożenia tragów.

Obiekty targowe w Niemczech są wykorzystywane jako centra szczepień.

Pomoc sektorowa, w tym dedykowana dla branży targowej, jest oficjalnie potwierdzona, jednak są duże problemy z jej wypłaceniem.

Pomocą sektorową są objęte również firmy projektujące i budujcie stoiska, jako formy działające pośrednio na rzecz tragów. Mogą one otrzymać wsparcie rządowe, jeśli uzyskują min. 80% przychodów z branży targowej i mają spadki na poziomie 80%.

 W czasie wideo spotkania padły następujące pytania:

 1. Czy zarządzenia Bundestagu albo specustawy rządowe w BRD, w zakresie możliwości organizacji targów, obowiązują każdy land, czy też landtagi mają autonomię w zakresie zarządzeń targowych i eventowych?
 2. Czy rząd BRD prowadzi konsultacje w sprawie otwierania hal i organizacji targów z niemieckimi organizacjami targowymi, takimi, jak np. AUMA, bądź organizacjami branżowymi, lub organizacjami samorządu gospodarczego, czy też decyzje rządu, uchwały Bundestagu, lub Landtagów nie są konsultowane z organizacjami branżowymi?
 3. Jakie jest wsparcie rządu i landów dla firm z naszej branży w kwestii strat spowodowanych Covid-em? Do kiedy uchwalone wsparcie obowiązuje?
 4. Czy w BRD wprowadzono lub planuje się wprowadzić na czas popandemiczny jakieś ułatwienia/zdjęcie obostrzeń, zmianę przepisów przedpandemicznych, np. wynikających z działania/stosowania ustawy MILOG?
 5. Jakie będą obostrzenia dla firm zajmujących się budową stoisk targowych, dotyczące np. liczby pracowników czy rodzaju dokumentacji?
 6. Czy dostrzega Pan sektory, które w rzeczywistości pocovidowej byłyby do zagospodarowania przez polskie firmy w Niemczech?
 7. Jak najlepiej wejść na rynek niemiecki – czy własna spółka na terenie Niemiec a może kupno już istniejącej spółki niemieckiej? Czy lepiej wchodzić na rynek przez niemieckiego dystrybutora czy jako polska firma? Czy wystarczy odpowiednia strategia marketingowa?
 8. Jak Pan ocenia realne szanse na pozyskanie w pierwszym półroczu 2021 wystawców z Niemiec? Jeśli tak, to jakimi kanałami najlepiej do nich docierać?
 9. Czy planowane jest, by targi w Niemczech były odmrażane w tym samym czasie w całym kraju, czy różnie
  w zależności od landu?
 10. Czy będą wymagane książeczki szczepień dla pracowników na targach w Niemczech?
 11. Jakie są warunki wjazdu do landu dla pracowników a jakie dla samozatrudnionych?
 12. Jakie są wytyczne odnośnie terminów wykonywania badań na covid?
 13. Jakie są wytyczne odnośnie ilości osób na stoisku na m2?
 14. Jakie są wytyczne odnośnie zabudowy, odległości między stoiskami itp.
 15. Jakie są aktualne wytyczne epidemiologiczne dla Wystawców a jakie dla budujących stoiska?
 16. Jak wygląda aktualne zainteresowanie Wystawców wystawami? Z jakim wyprzedzeniem są skłonni potwierdzać chęć udziału w imprezie?
 17. Jak wyglądają warunki wycofania się z wcześniej zadeklarowanego udziału przez Wystawcę lub jak wygląda wycofanie się Wystawcy z imprezy, kiedy nagle zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia? Czy przewidziane są jakieś odszkodowania na wypadek nagłej zmiany decyzji przez niemiecki Rząd?

 

Pan Konsul zadeklarował, iż na pytania, na które nie padała odpowiedź w trakcie wideo konferencji zostaną przygotowane pisemne odpowiedz, które prześlemy do Członków Izby.