Spotkanie z Departamentem Standardów i Rejestrów GUS

We wtorek, 09.02.2021 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu PIPT ds. ujednolicenia PKD
z przedstawicielami Departamentu Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego.

Ze strony GUS w spotkaniu wzięli udział:

  • Ireneusz Budzyński, Dyrektor Departamentu
  • Renata Długoborska
  • Radmila Roszkowska

 

PIPT reprezentowali:

  • Sławomir Jezierski, firma AAA Expo
  • Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT
  • Artur Pawelec, firma Antares
  • Zenon Żurek, wiceprezes Rady PIPT, firma Partner

Na spotkaniu kontynuowano rozmowy dotyczące postulatów Izby w sprawie wprowadzenia zmian do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) mających na celu ujednolicenie kodów dla branży targowej. W trakcie dyskusji zostały wyjaśnione przez przedstawicieli GUSu obowiązujące normy, metodologia Klasyfikacji, a także wzajemne powiazania. PIPT przedstawiła problemy firm branży targowej dotyczące poprawnej klasyfikacji działalności prowadzonej przez firmy branży targowej z różnych segmentów tej branży. Przedstawiciele Izby przedstawili również swoje postulaty skierowane do Departamentu Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego.

Pan Dyrektor Ireneusz Budzyński zadeklarował podjęcie działań w celu wyjaśnienia wątpliwości / zastrzeżeń branży targowej co do zaklasyfikowania działalności, polegającej na projektowaniu
i budowie stoisk targowych na poziomie Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat. W oparciu o odpowiedz udzieloną przez Eurostat GUS wspólnie z PIPT rozważy dalsze kroki.