Spotkanie sekcji PIPT “Spedycja targowa”

28 września odbyło się spotkanie sekcji PIPT zrzeszającej firmy transportu i spedycji targowej. Podczas spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami z odbytych już imprez w Polsce i na świecie, informacjami dotyczącymi obecnej sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym przepisów a także zagrożeniami i perspektywami na przyszłość dotyczącymi rynku transportu i spedycji targowej.