Spotkanie biura PIPT z firmami budującymi stoiska w sprawie pracy w Wielkiej Brytanii

17 września z inicjatywy biura PIPT  odbyło się zebranie Sekcji firm budujących stoiska. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ponad 20 firm z PIPT oraz zaproszeni Goście, omówiono obecną sytuację firm budujących stoiska na targach w Wielkiej Brytanii, podsumowano dotychczasowe działania PIPT (spotkania z ambasadami, korespondencja z decydentami z Wielkiej Brytanii i polskiego rządu)  a także omówiono sprawę certyfikatów covidowych, testowania podczas targów także karnetów ATA.