Spotkanie Sekcji Organizatorów Targów za Granicą i Dostawców Usług Targowych za granicą

W dniu 20.04 odbyło się spotkanie Sekcji Organizatorów Targów za Granicą i Dostawców Usług Targowych za Granicą. Rozmawiano o planach odmrożenia branży targowej w Europie i na świecie. W wielu krajach mają miejsce naciski na władze centralne i lokalne, by rządy określiły konkretne ramy czasowe powrotu branży targowej na rynek i umożliwienia ośrodkom targowym organizację tych wydarzeń o charakterze biznesowym. W przeprowadzonych badaniach przez AUMA aż 70% wystawców wskazało, że targi są z ich punktu widzenia bardzo ważne dla rozwoju eksportu. Podobne wyniki mają inne kraje. Obserwujemy już udany powrót targów w Dubaju, Moskwie, na rynkach azjatyckich. Europejscy organizatorzy targów wskazują, że muszą otrzymać od rządów w maju konkretne wytyczne, by zdążyć przygotować swoje edycje targów zaplanowane w kalendarzach na 3 i 4 kwartał.

Nasi Koledzy budujący stoiska targowe na targach zagranicznych zwracają uwagę na rosnące ceny materiałów np. ceny płyt wzrosły nawet o 150%-200% ze względu na przestoje w czasie pandemii firm produkujących dla branży budowlanej. Koledzy obsługujący wystawców w Wielkiej Brytanii zwracają uwagę na złożone procedury, odprawy celne oraz niekorzystane z punktu widzenia pracowników z obszaru Unii Europejskiej przepisy dotyczące delegowania pracowników do pracy w Wielkiej Brytanii. Członkowie PIPT działający w branży logistycznej i spedycyjnej zwracają uwagę na to, że logistyka przeżywa boom, szczególnie w branży e-commerce oraz następuje rozrost powierzchni magazynowych. Także obserwują rosnące zapotrzebowanie na usługi przesyłek lotniczych.

Wszyscy z nadzieją patrzymy na drugą połowę roku. Zielone paszporty, rosnąca liczba szczepień być może pozwoli branży targowej na powrót bo nic przecież nie zastąpi bezpośrednich kontaktów i spotkań z klientami na targach. Forma ta wyjątkowo jest teraz doceniana w pandemii i większość marzy o tym, by odejść od komputera.