Spotkanie sekcji organizatorów targów PIPT

17 września odbyło się spotkanie sekcji organizatorów targów zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego. Podczas spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami z odbytych już imprez dotyczącymi obecnej sytuacji epidemiologicznej a także zagrożeniami i perspektywami na przyszłość dotyczącymi polskiego rynku targowego.