Spotkanie z przedstawicielami MRPiT, MF, PFR

W dniu wczorajszym Tomasz Kobierski (prezes Rady PIPT, prezes zarządu Grupy MTP) oraz Sławomir Jezierski (AAA Expo) wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami MRPiT, MF oraz PFR, które było możliwe dzięki zaangażowaniu w sprawy branży targowej Ministra Łukasza Schreibera z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnikami spotkania ze strony rządowej byli:

– Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii,

– Pan Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

– Pan Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.,

– Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów,

– Pan Lukasz Szaruch – Naczelnik Wydziału w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dyskusja była bardzo rzeczowa – poruszono w niej między innymi:

– branżowego programu kredytowego, który realnie pozwoli uzyskać naszym przedsiębiorstwom bardzo tani kredyt na finansowanie bieżącej działalności – przynajmniej na 3-4 lata, w celu zapewnienia płynności finansowej i możliwości “powrotu na normalne tory”. Zwrócono uwagę przede wszystkim na termin “realnie” – gdyż znacząca część podmiotów rynku targowego nie jest w stanie spełnić wymogów banków stosowanych przy standardowej analizie wniosków kredytowych. Przedstawiciele rządu wyrazili zrozumienie dla tego postulatu, a Pan Minister Patkowski zobowiązał się do sprawdzenia tej możliwości np. poprzez analizę ewentualnej realizacji tego instrumentu przy użyciu środków niewykorzystanych jeszcze lub środków, którymi dysponuje BGK.

– uruchomienie Tarczy Finansowej PFR 3.0, która pomoże najbardziej poszkodowanym branżom przetrwać – w tej kwestii Prezes Marczuk przedstawił stanowisko, iż PFR nie przewiduje uruchomienia kolejnej tarczy. Uzasadnił to skomplikowaną i czasochłonną procedurą przygotowania tego instrumentu finansowego (skonstruowanie całego procesu, współpraca z kilkunastoma bankami oraz uzyskanie akceptacji KE w tym zakresie).

– uwzględnienie w warunkach pozyskania wsparcia z Tarczy 9.0 i w kolejnych oraz z Tarczy PFR spadku przychodów trzech wybranych miesięcy 2020 r. do porównywalnego okresu 2019 r., w miejsce aktualnego warunku spadku przychodów miesiąc 2021 r do danego miesiąca 2020 r. – w tej materii nie padło żadne konkretne zapewnienie,

– utrzymanie, w momencie odmrożenia branży targowej, możliwości korzystania z tarcz antykryzysowych przez firmy targowe przez kolejne 3 miesiące – nie padła konkretna deklaracja ze strony przedstawicieli rządu, ale z pewnością przedstawiona argumentacja została przyjęta.