Spotkanie PIPT z Ministrem Łukaszem Schreiberem

W dniu 11 maja 2021 r. przedstawiciel PIPT Pan Sławomir Jezierski spotkał się w Kancelarii Premiera z Ministrem Łukaszem Schreiberem. Spotkanie odbyło się w atmosferze zrozumienia i otwartości. Wiodącym tematem rozmowy był dokument Krajowy Plan Odbudowy KPO oraz uwzględnienie wsparcia dla branży targowej w KPO (przypominanym, że uwagi PIPT do dokumentu KOP Izba złożyła w dniu 02 kwietnia 2021 r. do Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w kwietniu 2021 r. na stosownych formularzach).

Panowie dyskutowali również na temat innych możliwych form wsparcia dla branży targowej. Pan Minister zadeklarował wolę dalszej współpracy.