Spotkanie PIPT i RPSiW z MRPiT, MF i PFR

W poniedziałek, 28.06.2021 r. po dwóch miesiącach przerwy odbyło się kolejne robocze spotkanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW), którego PIPT jest Członkiem Założycielem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

Ze strony MRPiT w spotkaniu wzięła udział: Minister Olga Semeniuk. Na spotkaniu byli obecni również Piotr Patkowski, wiceminister Finansów oraz Paweł Borys, prezes PFR.

Izbę reprezentowała: Beata Kozyra prezes zarządu PIPT.

 

Poruszane tematy:

  1. PFR – status podatku od umorzenia

Marcin Mączyński – IGHP odniósł się do statutu podatku od umorzenia subwencji: Na dzień 28 czerwca nie ma nadal informacji, czy rząd podjął decyzję o zwolnieniu umorzonych kwot subwencji z PFR z podatku dochodowego. W przypadku braku potwierdzenia przez Ministerstwo Finansów zapowiedzi z wiosny 2021 r. dotyczącej zwolnienia z podatku beneficjentów kwoty umorzenia z tarczy PFR1.0, uzyskana przez nich pomoc będzie de facto o 20% niższa.

Komentarz Ministra Piotra Patkowskiego: Decyzja rządu w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonej części tarczy finansowej w stosunku do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw będzie podjęta na tak.

 

  1.  Wyrównanie pomocy publicznej (tarcza branżowa) za okres maj-czerwiec oraz lipiec-sierpień, dla branż najdłużej zamkniętych

Beata Kozyra, PIPT przedstawiła aktualną sytuację branży spotkań i wydarzeń. Branża targowo-kongresowa, eventowa, koncertowa oraz incentive zostały odmrożone najpóźniej ze wszystkich branż tj. 6 czerwca 2021.  W przypadku branży targowo-kongresowej lato jest okresem martwym. Co więcej, aby przygotować imprezę targową czy kongres potrzeba 2-3 miesięcy. Zatem pierwsze profesjonalne imprezy będą mogły ruszyć dopiero na jesień. Również przyjęte limity i obostrzenia dla tych branż, powodują, że jakakolwiek impreza zorganizowana z tymi limitami jest absolutnie nierentowna. Oznacza to, że firmy branży spotkań i wydarzeń od maja 2021 r. co najmniej do września 2021 r. – czyli 4 miesiące pozostają bez przychodów i jednoczenie bez wsparcia z tarcz.

W związku z powyższym prosimy o przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS, postojowego, dofinansowania do wynagrodzeń, dotacji na utrzymanie bieżącej działalności na miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. dla wąskiej grupy branż, które nadal nie mogą działać i odnotowują nadal spadki/brak przychodów w miesiącach maj i czerwiec 2021.

Komentarz Minister Olgi Semeniuk: W chwili obecnej rząd przeszedł już do etapu rozruchu gospodarki. Firmy z branż zamkniętych otrzymały wystarczające środki pomocowe, by doczekać do odmrożenia i zacząć działać. Należało wyciągnąć wnioski z doświadczeń z odmrożenia z lata 2020 r. i odpowiednio przygotować się do uruchomienia imprez. Ci, którzy wyciągnęli wnioski z zeszłego roku, na pewno dobrze rozplanowali środki pozyskane z pomocy publicznej, żeby przetrwać do czasu rozruchu. Są targi, które się odbywają dzisiaj bez problemu. Nie ma planów na uruchomienie dodatkowych środków typu tarcza branżowa czy finansowa. Nie dodrukujemy pieniędzy. Nie widzimy również potrzeby kontynuacji spotkań z branżami zamkniętymi, skoro gospodarka ruszyła po lockdownie.

 

  1.       BON SOLIDARNOŚCIOWY (Bon Eventowy/Konferencyjno-Targowy/Dla Kultury)

Padło również pytanie o kwestie BONU SOLIDARNOŚCIOWEGO, który jest sektorową propozycją narzędzia pomagającego odbudować popyt na usługi branży spotkań i wydarzeń

Komentarz Ministra Piotra Patkowskiego: Wdrożenie kolejnego narzędzia popytowego wzorem Bonu Turystycznego nie odniesie zamierzonych efektów. Branże zamknięte nie mają problemu z popytem, gdyż większość zleceniodawców wyczekuje ze swoimi budżetami powrotu do realizacji odkładanych projektów, voucherów na wydarzenia, projektów z obszaru spotkań biznesowych, w tym targowo-kongresowych. Temat rozbija się raczej na osi zoptymalizowania obostrzeń i limitów, które pozwolą organizatorom wrócić do rentownego ofertowania i jak najszybszej realizacji wydarzeń.

Komentarz prezesa Pawła Borysa: Wskazane jest wypracowanie kompromisu we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Radą Medyczną przy KPRM, który pozwoli bezpiecznie, ale jak najszybciej wrócić koncertom, targom, konferencjom i kongresom do kalendarzy spotkań i wydarzeń.

Minister Patkowski oraz Prezes Borys przyznali, że w rządzie reprezentują stronę, która optuje za szybszym znoszeniem obostrzeń, dlatego obaj panowie obiecali zapoznać się z postulatami Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń kierowanymi do Ministerstwa Zdrowia, które dotyczącą pilnych i koniecznych zmian w limitach z ostatniego rozporządzenia na okres wakacji.

Komentarz Ministra Piotra Patkowskiego: Ministerstwo Finansów pracuje w tej chwili nad narzędziami skarbowymi, które będą stanowiły pewną ulgę dla budżetu przdsięborców. Aktualnym wsparciem dla przedsiębiorców wychodzących z pandemicznego zastoju ma być także szereg zwrotnych narzędzi finansowych, oferowanych przez BGK, ARP, PARP i PFR. Tu przedsiębiorcy powinni szukać wsparcia na najbliższy okres odbudowy kondycji rynkowej.

Beata Kozyra wskazując, iż istnieje jednak widoczny problem z popytem na wydarzenia ze względu na brak gwarancji czy imprezy planowane na jesień-zimę się odbędą, czy nie będzie kolejnego zamrożenia, zaproponowała rozważenie uruchomienia funduszy gwarancyjnych oraz ubezpieczeń dla organizatorów spotkań i wydarzeń i ich klientów, tak jak dzieje się to np. w Austrii, Danii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech, czy np. na wzór rozwiązań stosowanych w turystyce.

Komentarz Ministra Piotra Patkowskiego: To jest właściwy kierunek. Jesteśmy otwarci na rozmowy.

 

  1. Perspektywy na jesień i ryzyko czwartej fali zachorowań na COVID-19.

Mikołaj Ziółkowski – SOIAR zaapelował w imieniu RPSiW o to, by wakacje wykorzystać na ustalenie jasnej strategii dla przedsiębiorców, dostawców i odbiorców usług. Potrzebne jest wdrożenie zarówno rozwiązań budżetowych (np. finansowanie przez Państwo rapid-testów dla niezaszczepionych), jak i społecznych (wypracowanie komunikacji dotyczącej dostępu do usług/wydarzeń/miejsc dla 3 grup – zaszczepionych, ozdrowieńców i przetestowanych, zgodnie z certyfikatem covidowym, obowiązującym od 1 lipca w całej EU).

Jest szansa, że takie działania uchronią nasze sektory przed groźbą ponownego zamknięcia jesienią. Warto rozsądnie wykorzystać efekty, jakie daje narodowy program szczepień oraz unijny certyfikat, który w wielu innych krajach EU już jest uznawany jako pass umożliwiający uczestnictwo w koncertach, kongresach czy targach. Tego typu rozwiązania będą skuteczną zachętą dla zleceniodawców, by odważyli się w „new normal” na bezpieczną realizację swoich wydarzeń.

 

Nasza argumentacja została przyjęta przychylnie przez Wiceministra P. Patkowskiego oraz Prezesa P. Borysa.

 

Rozmowa z Panem Ministrem oraz Panem Prezesem była merytoryczna i konstruktywna. Otrzymaliśmy deklarację Pana Ministra udziału w kolejnych naszych spotkaniach w najbliższym czasie.