Spotkanie nowo powołanego Zespołu Roboczego ds. pomocy publicznej udzielanej wg kodów PKD przy Rzeczniku MŚP

W dniu 13 maja 2021 r. odbyło się również pierwsze spotkanie nowo powołanego Zespołu Roboczego ds. pomocy publicznej udzielanej wg kodów PKD przy Rzeczniku MŚP. Rzecznika MŚP reprezentował Pan Mikołaj Kruczyński. Przedstawicielem Izby w ww. Zespole jest Beata Kozyra, prezes PIPT, która w Zespole reprezentuje również Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.  

Pani Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan – członek oraz pomysłodawca i wnioskodawca stworzenia ww. Zespołu przedstawiła punkty nad, którymi Zespół będzie w najbliższym czasie pracował:

  1. Dodanie kolejnych PKD do tarcz lub całkowita rezygnacja z kodów PKD w zamian za wyższe spadki przychodów.
  2. Opracowanie optymalnych ścieżek odwoławczych dla subwencji z Tarczy PFR 2.0., które pozwolą firmom, których wnioski zostały niesłusznie odrzucone, skorzystać z subwencji. 
  3. Wsparcie dla branż, które nie zostały uwzględnione w aktualnych tarczach, a działających bezpośrednio z branżami najbardziej poszkodowanymi
  4. Dalsze wsparcie dla branży, które już lub wkrótce zostaną odmrożone.
  5. W związku z powyższymi punktami – propozycje nowelizacji Ustawy „Covidowej”

Beata Kozyra, w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Fedorczuk, przypomniała, że niektóre branże, jak branża spotkań – targi, kongresy, eventy nie zostały odmrożone, ani uwzględnione w planach odmrożenia. I nawet jeśli branża targowa byłaby odmrożona np. w czerwcu br. to, pomijając fakt, iż lato jest okresem martwym w branży targowej, firmy potrzebują co najmniej 3-4 miesięcy, aby przygotować profesjonalną imprezę targową. Co oznacza, że targi czy kongresy ruszą nie wcześniej niż jesienią 2021 r. W związku z tym niezbędne jest dalsze wsparcie dla tych branż w postaci zarówno kolejnych tarcz rządowych, jak i w postaci przedłużenia Tarczy PFR 2.0. lub stworzenia tarczy PRF 3.0. dla branż pozostających najdłużej w zastoju spowodowanym pandemią COVID-19.

Po zakończeniu spotkania Izba wysłała stosowne materiały: