Spotkania Fokusowe UFI w Poznaniu zakończone wielkim sukcesem

W dniach 8-10 kwietnia br. w Poznaniu odbyło się niecodzienne wydarzenie biznesowe – Spotkania Fokusowe UFI. Konferencja zorganizowana przez UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego i Międzynarodowe Targi Poznańskie skierowane było do profesjonalistów targowych, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę o nowe informacje w wybranych dziedzinach działalności targowej. Spotkania zainspirowane były przez składające się z ekspertów komitety tematyczne UFI: Komitet ds. Telekomunikacji (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz Komitet ds. Działań Operacyjnych i Usług i miały interesujący program i wysoki poziom merytoryczny. Uczestnicy Spotkania Fokusowego w dniu 9 kwietnia br. skupili się na temacie; „Udoskonal swoje technologie informacyjne pod kątem wymogów przyszłości”. Podczas seminarium przedstawiono najważniejsze trendy w zakresie organizacji działów technologii informacyjnych, a następnie – najlepsze praktyki i studia przypadków w zakresie IT oraz ich wpływowi na zmiany w organizacji firm i organizacji pracy. Jak zapewnić zwiedzającym wspaniałe wrażenia z pobytu na targach? To kluczowe zagadnienie, któremu poświęcone było drugie ze spotkań fokusowych UFI, zorganizowane przez Komitet ds. Działań Operacyjnych i Usług. Moderatorem spotkania był przewodniczący Komitetu UFI, Andreas Winkler, dyrektor generalny Frankfurt Medien und Service GmbH, ekspert w tej dziedzinie. My, profesjonaliści targowi, mamy świadomość, że musimy nieustannie podnosić jakość pobytu na targach naszych zwiedzających – wyjaśnia Andreas Winckler. Niezmiernie ważne jest aby znajdować nowe rozwiązania i rozsądne alternatywy. Czasem wystarczy niewielka zmiana, która w znaczący sposób płynie na poprawę odczuć zwiedzających. Dlatego właśnie na spotkaniu w Polsce UFI chciałoby przedstawić najlepsze praktyki, będące przykładem takich rozwiązań. Tegoroczne spotkanie fokusowe w temacie działań operacyjnych i usług poświęcone było temu samemu tematowi co poprzednie. „Otrzymaliśmy rekordową ilość prezentacji od firm z całego świata.”, mówi Rowena Arzt, dyrektor UFI ds. rozwoju. „To dodatkowy wskaźnik mówiący jak ważny jest to temat dla całej branży targowej”. Uczestnicy spotkania fokusowego UFI w dniu 10 kwietnia br. byli również świadkami konkursu o nagrodę UFI w dziedzinie działań operacyjnych i usług. Mogli poznać najlepsze praktyki w zakresie rozwiązań podnoszących jakość udziału zwiedzających, na wydarzeniach w branży targowej, jak i w branżach pokrewnych , np. organizacji event’ów (przykład Unibail) , a nawet w działalności centrów handlowych (Uniplan i insglück). Konferencja w Poznaniu było okazją do poznania nowych partnerów z branży targowej. Służyły temu również wieczory przy kolacji z udziałem uczestników oraz całodniowe zajęcia seminaryjne, które dały możliwość wspólnej pracy i stworzyły szanse dla poznania się i dyskusji w gronie fachowców.Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. UFI