Sekcja „Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie budowy stoisk”

Rok założenia: 2009

Przewodniczący: Artur Pawelec, Studio Grupa Antares

 

Organizacja pracy:

  • Członkowie wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza na okres 4 lat.
  • Zadania realizowanie są na posiedzeniach.
  • Przewodniczący, Sekretarz lub inny oddelegowany członek może być głosem doradczym w obradach Rady Izby w sprawach mających związek z działalnością członków Sekcji.

Zadania Sekcji:

  • opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na działalność członków sekcji,
  • zgłaszanie Izbie oraz przygotowywanie propozycji wystąpień do właściwych organów administracji państwowej,
  • prowadzenie wśród członków Izby działalności informującej i promującej działalność w zakresie budowy stoisk.