Sekcja „Organizatorzy targów, wystaw i misji gospodarczych poza granicami kraju”

Rok założenia: 2007

 

 

Organizacja pracy:

  • Członkowie wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza na okres 4 lat.
  • Zadania realizowanie są na posiedzeniach.
  • Przewodniczący, Sekretarz lub inny oddelegowany członek może być głosem doradczym w obradach Rady Izby w sprawach mających związek z działalnością członków Sekcji.

Zadania Sekcji:

  • współpraca w organizacji targów za granicą Polski i organizowanie współpracy między partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  • opiniowanie i ocena aktów prawnych mających wpływ na działalność członków sekcji,
  • wspieranie rozwoju działalności poza granicami kraju,
  • współpraca w zakresie działalności wydawniczej i gromadzenie wszelkich informacji branżowych.