Sekcja „Organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych”

Rok założenia: 2012

Przewodniczący: Marek Wiktorowski, Członek zarządu w firmie Exactus

 

 

Organizacja pracy:

  • Członkowie wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza na okres 4 lat.
  • Zadania realizowanie są na posiedzeniach.
  • Przewodniczący, Sekretarz lub inny oddelegowany członek może być głosem doradczym w obradach Rady Izby w sprawach mających związek z działalnością członków Sekcji.

Zadania Sekcji:

  • opiniowanie Izbie aktów prawnych mających wpływ na działalność członków sekcji,
  • inspirowanie Izby w zakresie promocji targów w Polsce,
  • prowadzenie wspólnych badań i analiz targowych,
  • uzgadnianie kalendarzy imprez targowych,
  • współpraca z sekcją PUT w celu normalizacji zasad organizacji pracy w obiektach targowych.

REGULAMIN SEKCJI