Sejm upamiętnił stulecie MTP!

W przyjętej w czwartek uchwale posłanki i posłowie wyrazili uznanie dla Międzynarodowych Targów Poznańskich w stulecie ich działalności, podkreślając, że dobrze przysłużyły się rozwojowi gospodarczemu Polski.

fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Inicjatorem uchwały był poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Sejm przyjął ją w czwartek wieczorem. W dokumencie czytamy: 

„W 2021 roku przypada setna rocznica istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich – największego krajowego ośrodka wystawienniczego, zasłużonego dla promocji i rozwoju handlu w Polsce i Europie.

Wystawy przemysłowe organizowane w Poznaniu od połowy XIX i na początku XX wieku, stały się inspiracją dla środowisk kupieckich i władz miasta do powołania stałej instytucji targowej. Idea stworzenia w Poznaniu polskiej imprezy targowo-wystawienniczej powstała w maju 1917 r. na zjeździe Związku Towarzystw Kupieckich. Trwająca I wojna światowa odsunęła te plany w czasie, lecz już w 1919 roku, w warunkach odzyskanej niepodległości, poznańscy kupcy i przemysłowcy rozpoczęli przygotowania do organizacji polskiej imprezy wystawienniczej. Stał się nią I Targ Poznański, zorganizowany w dniach od 28 maja do 5 czerwca 1921 roku. W swym założeniu wydarzenie to służyło prezentacji dorobku przedsiębiorców i stanowiło instrument integracji całego państwa.

Idea cyklicznej działalności targowej w Poznaniu, mającej ukazywać możliwości polskiego przemysłu, handlu i rolnictwa rozwijana była w latach dwudziestych XX wieku. Kolejnymi jej etapami było umiędzynarodowienie Targów w 1925 roku, a wreszcie organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku. Dzięki 4,5-milionowej publiczności z całego świata, przyczyniła się ona do globalnej promocji gospodarczych możliwości odrodzonej Polski. Upowszechniła nazwę Międzynarodowe Targi Poznańskie na całym świecie, a także zapewniła nowoczesną, rozbudowaną infrastrukturę wystawienniczą plasującą Targi poznańskie w czołówce ówczesnych europejskich organizatorów.

Po II wojnie światowej reaktywowano istnienie Targów, które przez lata realnego socjalizmu były handlowym oknem Polski na świat. Obecność Targów, na przestrzeni stu lat, w istotny sposób oddziaływała także na mieszkańców Poznania. Miały one duży wpływ na wybuch w dniu 28 czerwca 1956 roku antykomunistycznych protestów zwanych dziś Powstaniem Poznańskim 1956 roku i przyczyniły się. do rozpowszechnienia informacji o nim poza granice Polski. Obecnie, będące częścią Grupy MTP, Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów, wydarzeń konferencyjnych, kulturalnych, sportowych i eventów, które każdego roku odwiedza milion gości z całego świata.

Z okazji setnej rocznicy powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża swe uznanie instytucji, jej twórcom oraz pokoleniom jej pracowników. Dobrze przysłużyli się rozwojowi gospodarczemu Polski.”

To dowód uznania dla naszej firmy i pokoleń jej pracowników, a także potwierdzenie roli, jaką pełniła w życiu gospodarczym Polski w ciągu ostatniego wieku. Przyjmujemy go z radością, ale też traktujemy jako zobowiązanie – komentuje Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP. – Chcemy być nadal partnerem dla przedsiębiorców, władz państwowych i samorządowych, w promowaniu polskich firm i ułatwianiu im działalności na światowych rynkach.