Rząd planuje przedłużenie do 30 września aktualnie obowiązujących obostrzeń

Rząd planuje przedłużenie – z pewnymi modyfikacjami – do 30 września aktualnie obowiązujących obostrzeń, nałożonych w związku z pandemią koronawirusa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Obecne obostrzenia obowiązują do końca sierpnia, dlatego planowana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
W projekcie przewiduje się:
1) przedłużenie do dnia 30 września 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
2) rozszerzenie katalogu podmiotów, które zwolnione są obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (uczestnik międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową);
3) modyfikację przepisów dotyczących warunków prowadzenia, w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);
4) rozszerzenie katalogu sytuacji, w których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa (osoby biorące udział w określonych egzaminach);
5) rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się ograniczeń dotyczących limitów osób biorących udział w określonych spotkaniach (egzaminach).

 

Więcej na:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (kprm.gov.pl)