Ruszyły Branżowe Programy Promocji

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło kolejną edycję Branżowych Programów Promocji (BPP). W ramach każdego z programów określono działania promocyjne dla przedsiębiorców, w których możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Inteligentny Rozwój (działania 3.3.2 i 3.3.3). Branże dla których już zatwierdzono programy promocji to: sprzęt medyczny, IT/ICT, kosmetyki, jachty i łodzie rekreacyjne, meble, polskie specjalności żywnościowe, usługi prozdrowotne, Zakresy programów dla pozostałych 5 branż (maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze) są opracowywane. Kolejny konkurs dot. wsparcia przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR ogłoszony zostanie 10 października br. Udział w programach promocji umożliwi mikro, małym i średnim przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny. Wszystkie działania podejmowane w ramach programu wzmocnione zostaną ideą Marki Polskiej Gospodarki, tak aby budować świadomość marki i umacniać jej pozycję na rynkach zagranicznych. Szczegółowe informacje, na bieżąco aktualizowane, znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, wrzesień 2016 r.