Rozliczenie Tarczy PFR 2.0. – zmiany w regulaminie

W Regulaminie dotyczącym rozliczenia tarczy PFR 2.0. pojawiły się następujące zmiany:

1. Każdy przedsiębiorca z sektora MŚP, który otrzymał wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 ma obowiązek rozliczyć otrzymaną subwencję finansową w terminie od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.

Uwaga! to wcześniejsza data niż w poprzedniej wersji Regulaminu  (było do 31.01.2022 r.)

 2. Termin na zwrot nadwyżki – dzięki interwencji RPSIW w tym PIPT został przesunięty do 15 marca 2022 r.