Rozliczania subwencji dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy PFR 2.0.

PFR 18 listopada br. uruchamia proces rozliczania subwencji dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy PFR 2.0.

  Na stronie PFR pojawiła się informacja, że rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach:

  1. Pierwszy etap, dotyczący małych i średnich firm, rozpocznie się 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r.
  2. Drugi etap to rozliczenie mikrofirm, który rozpocznie się 19 stycznia 2022 r. i potrwa do 28 lutego 2022 r.
  3. Trzeci etap to wydawanie przez PFR firmom jednej z trzech decyzji, tj.:
  • określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
  • wezwanie do zwrotu całej subwencji
  • informacja o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu (konieczne będą wówczas dalsze kroki wyjaśniające).

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które nieprzerwanie utrzymały działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczyły nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej. Do rozliczenia Tarczy PFR 2.0 będą potrzebne pliki JPK.

Całkowite umorzenie subwencji finansowej dla mikrofirm – otrzymają te podmioty, które utrzymały nieprzerwaną działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymały średni poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

Więcej informacji znajdą Państwo na STRONIE PFR.