Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

We wtorek, 21 lipca 2020, o godz. 10:00 w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli branż targowej, MICE, koncertowej oraz turystycznej, na którym zostanie podpisana deklaracja powołania RADY PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ, której Polska Izba Przemysłu jest jednym z  Członków Założycieli.

Spotkanie rozpocznie się od panelu dyskusyjnego, w której oprócz Członków Założycieli oraz partnera RADY – Pracodawcy  RP będzie uczestniczyć również Minister Olga Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju.

Dyskusja będzie dotyczyła aktualnej sytuacji ww. branż oraz tego, jak Rada wyobraża sobie współpracę z Rządem. Po dyskusji nastąpi podpisanie deklaracji powołania Rady PSW oraz odbędzie się konferencja prasowa.