Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń – petycja w sprawie Tarczy 6.0

Dziś Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, której Polska Izba Przemysłu Targowego jest Członkiem – Założycielem wystosowała kolejne petycje do:

  • Matusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów,
  • Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
  • Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Pawła Borysa, Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju,
  • Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

W nawiązaniu do spotkania w dn. 06 / 11 / 2020 w imieniu przedstawicieli branż zamkniętych (fitness, hotele, wydarzenia / targi i spotkania, gastronomia) chcielibyśmy podziękować za przedstawienie strategicznych kierunków działań ze strony administracji państwowej (tzw. plan 10 punktów), które jak widzimy wstępnie adresują strategiczne postulaty z naszej strony (m.in. abolicja subwencji PFR, pokrycie większości kosztów stałych, dalsze zwolnienia z ZUS etc.).

W związku z powyższym kluczowe i pilne w tym momencie jest wspólne szczegółowe omówienie planowanej mechaniki pomocowej, jej kryteriów, procesu wdrożenia oraz harmonogramu.

Bez tej informacji przedsiębiorcy z naszych sektorów w dalszym ciągu mają ogromny deficyt informacji zarządczej w planowaniu wszystkich działań w najbliższych miesiącach (w tym utrzymania m.in. zatrudnienia).

Tak jak rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu strategiczna w tym zakresie jest kwestia identyfikacji szczególnie dotkniętych kryzysem branż tak aby środki trafiły tam gdzie naprawdę są potrzebne.

Wszyscy zgadzamy się, że pierwszym kryterium w tym zakresie powinien być spadek przychodów, a drugim przynależność danego przedsiębiorstwa do branży właśnie szczególnie dotkniętej przez kryzys.

Aby wesprzeć zatem ten proces analityczno – planistyczny po stronie administracji państwowej w załączeniu przesyłamy nasze stanowisko w tym temacie wraz z wiodącymi PKD w sektorach naszych branż (jesteśmy w stanie również pomóc wyodrębnić z naszej perspektywy jednorodne / niejednorodne PKD).

Z góry dziękujemy również zgodnie z naszymi ustaleniami o zaproponowanie terminu kolejnego spotkania roboczego tak aby właśnie skupić się już na szczegółach zaproponowanych rozwiązań.

Cały czas z naszej strony podtrzymujemy także gotowość do pełnej bieżącej i sprawnej współpracy z poszczególnymi resortami / instytucjami dot. wypracowania jak najlepszych rozwiązań w tej szczególnie trudnej sytuacji kiedy to potrzeby są nieograniczone, a zasoby już niestety tak (czego wszyscy mamy po naszej stronie pełną świadomość).

W razie pytań roboczych / operacyjnych jesteśmy oczywiście do pełnej dyspozycji.

ZAŁĄCZNIK 1 – informacja międzybranżowa w sprawie PKD;

ZAŁĄCZNIK 2 – petycja międzybranżowa z dn. 02 / 11 / 2020.

W imieniu 4 branż,

Z poważaniem,

Bartosz Bieszyński

Koordynator Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń