Rada PIPT dokonała wyboru składu Jury Konkursu Ekspozycja Roku na lata 2020-2020

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego ustaliła skład liczebny Jury konkursu Ekspozycja Roku oraz dokonała wyboru składu Jury na kolejne dwa lata.

 Do 7-osobowego Jury powołano ekspertów z trzech środowisk branżowych. Są to: 1/ eksperci szkół wyższych posiadający wydziały architektury wnętrz, wzornictwa, wystawiennictwa, marketingu, 2/ przedstawiciele mediów  branży wnętrz i marketingu, 3/ praktycy w dziedzinie projektowania i budowy ekspozycji targowych. Oto skład Jury:

1/ prof. zw. dr hab. Andrzej Wielgosz – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa,

2/ prof. zw. dr hab. Remigiusz Grochal – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa,

3/ prof. UEK dr hab. Marcin Gembarowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

4/ Jacek Szlak – portal „Marketing Przy Kawie”, redaktor naczelny,

5/ Robert Załupski – OOH Magazine, Katowice, dyrektor marketingu,

6/ Jerzy Osika (Promedia Jerzy Osika, Warszawa, prezes zarządu),

7/ przedstawiciel Rady PIPT: Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań, prezes zarządu)

 

Jury w nowym składzie będzie oceniało wnioski konkursowe w dwóch edycjach konkursu PIPT:  Ekspozycja Roku 2019 oraz Ekspozycja Roku 2020.

Jury dokona wyboru laureatów konkursu Ekspozycja Roku 2019 w najbliższych tygodniach. O wynikach niezwłocznie poinformujemy