Pytanie do MRPiT– jak weryfikować zaszczepionych w świetle RODO?

W związku z zapisem w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. dotyczącym m.in. obostrzeń dla targów, zgodnie z którym do ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz z faktem, iż informacje o szczepieniu przeciw COVID19 są tzw. medycznymi danymi wrażliwymi, które są regulowane przepisami RODO, a którymi mogą dysponować jedynie upoważnione do tego osoby lub organizacje i jedynie w uzasadnianych przypadkach Izba zwróciła się w dniu dzisiejszym do Jarosława Gowina, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o wykładnię prawną. 

Pismo do pobrania TUTAJ