The Importance of Exhibitions for the Economic Development

2013 Influence of The Exhibition Industry... CEG - translated by Marcin Domiter
2010 J.Kuczynski B. Zalewski Wplyw przemyslu targowego w Polsce na gospodarkę
2009 J.Kuczynski B.Zalewski - Influence of the exhibition industry in Poland on the economy
2009 CEG - PIPT Wpływ kryzysu gospodarczego... Streszczenie menedzerskie
Społeczno-ekonomiczne korzyści wynikające z budowy i utrzymania obiektów kongresowo-wystawienniczych” – dr Robert Bęben, Uniwersytet Gdański
Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju