Przypominamy – będzie zwolnienie z ZUS za maj 2021 i dodatkowe postojowe

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 

Zgodnie z przedstawioną istotą rozwiązań ujętych w projekcie, wsparcie ma mieć dwie podstawowe formy:

  • zwolnienie z ZUS za maj (dokładniej – za okres od 1 do 31 maja 2021 r.),
  • jedno – dodatkowo przyznawane – świadczenie postojowe.

Aby ubiegać się o zwolnienie z ZUS za maj 2021 oraz o dodatkowe świadczenie postojowe, przedsiębiorcy nadal będą musieli spełnić odpowiednie warunki. Po pierwsze – będą musieli wykazać spadek przychodów. Możliwe będzie odniesienie się do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. bądź we wrześniu 2020 r. Istotny będzie również kod PKD – weryfikowany na podstawie danych w rejestrze REGON na dzień 31 marca 2021 r. Lista kodów PKD uprawniających do skorzystania z pomocy będzie ujęta w projekcie rozporządzenia.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r. Będziemy Państwa informować na bieżąco.