Przemysław Trawa w Radzie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniu 28 listopada w Gniewie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Głównym punktem obrad były wybory uzupełniające do Rady PIPT w związku z rezygnacją Andrzeja Byrta. Nowym członkiem Rady został jednogłośnie wybrany Przemysław Trawa, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Andrzej Byrt, Przezes Zarządu MTP, zrezygnował z funkcji Prezesa Rady PIPT z dniem 31.12.2014. Powodem jest objęcie urzędu Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej i Księstwie Monako. Przemysław Trawa z Targami Poznańskimi związany jest od 1983r. Był odpowiedzialny za kierowanie Wydziałem Ekonomicznym, następnie pracował jako dyrektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Dwukrotnie obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu MTP (w latach 1996 – 2007 oraz 2009 – 2014). Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu prawa dewizowego. Przemysław Trawa był odpowiedzialny między innymi za koordynację wydarzeń na terenie MTP towarzyszących prezydencji Polski w Radzie UE, a także koordynację wydarzeń związanych z Konferencjami Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu – COP 14 w Poznaniu i COP 19 w Warszawie. Pierwsze posiedzenie Rady PIPT w uzupełnionym składzie odbędzie się 14 stycznia 2015 r. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, grudzień 2014 r.