Przemysław Trawa przewodniczącym CENTREX

Podczas Walnego Zgromadzenia we Lwowie Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT i prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, został wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych Centrex – jednej z najważniejszych organizacji targowych w Europie . Zastąpił na tym miejscu Andrzeja Mochonia – prezesa Targów Kielce. Przemysław Trawa będzie sprawował nową funkcję przez dwa lata. CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Imprez Targowych założony został w 1997 roku. Jest organizacją non-profit reprezentującą branżę targową w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w na rzecz członków i branży, promując przejrzystość, rzetelność i wartość statystyk wystawienniczych a także przedstawiając targi jako skuteczne narzędzie marketingowe. CENTREX stoi na straży uregulowań w zakresie przejrzystości statystyk w Europie Środkowej i Wschodniej, zgodnych ze standardami międzynarodowymi oraz za pośrednictwem wyspecjalizowanych usług audytorskich. CENTREX również rozpowszechnia statystyki na poziomie międzynarodowym i wspiera swoich członków w zakresie informacji i badań branży targów oraz poprzez dedykowane programy szkoleniowe. CENTREX ma członków reprezentujących 6 krajów: Bułgarię, Polskę, Czechy, Rumunię, Ukrainę, Węgry. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. Rada Miejska we Lwowie