Przemysław Trawa Prezesem Zarządu MTP

Na posiedzeniu w dniu 17 września br. Rada Nadzorcza MTP sp. z o. o. podjęła uchwałę o powierzeniu Przemysławowi Trawie funkcji Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich na okres do zakończenia bieżącej kadencji w 2019 roku. Przemysław Trawa jest absolwentem kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Był zatrudniony jako wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu prawa dewizowego. Od 1983 związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Był odpowiedzialny za kierowanie Wydziałem Ekonomicznym, później pracował jako dyrektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Dwukrotnie obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu MTP (w latach 1996 – 2007 oraz 2009 – 2014). Od stycznia 2015 roku, po rezygnacji Andrzeja Byrta, P. Trawa pełnił obowiązki Prezesa Zarządu MTP, a także został wybrany Prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie