Przemysław Trawa Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Polska Izba Przemysłu Targowego – wiodąca organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa rynku targowego w Polsce – podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady wybrała Przemysława Trawę na funkcję Prezesa Rady Izby. Dotychczasowy prezes – Andrzej Byrt – pełniący stanowisko w latach 2011 – 2014 z początkiem stycznia objął placówkę dyplomatyczną w Paryżu. W dniu 14 styczna br., podczas pierwszego w tym roku posiedzenia, Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Prezesa PIPT. Nowym prezesem jednogłośnie został wybrany Przemysław Trawa, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Andrzej Byrt zrezygnował z funkcji Prezesa Rady PIPT z dniem 31.12.2014 r. Powodem jest objęcie urzędu Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej i Księstwie Monako. Przemysław Trawa z Targami Poznańskimi związany jest od 1983 r. Był odpowiedzialny za kierowanie Wydziałem Ekonomicznym, następnie pracował jako dyrektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Dwukrotnie obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu MTP (w latach 1996 – 2007 oraz 2009 – 2014). Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu prawa dewizowego. Przemysław Trawa był odpowiedzialny między innymi za koordynację wydarzeń na terenie MTP towarzyszących prezydencji Polski w Radzie UE, a także koordynację wydarzeń związanych z Konferencjami Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu – COP 14 w Poznaniu i COP 19 w Warszawie. Od 1 stycznia 2015 r. sprawuje ponownie funkcję Prezesa Zarządu MTP.