Przemysław Trawa nowym prezesem zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o. o. podjęła uchwałę o powierzeniu Przemysławowi Trawie funkcji prezesa zarządu MTP z dniem 1 stycznia 2015 r. do rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Przemysław Trawa zastąpi Andrzeja Byrta, Prezesa firmy w latach 2009 – 2014. Funkcję wiceprezesa zarządu nadal będzie pełnić Tomasz Kobierski. W tym okresie Zarząd będzie działał w składzie dwuosobowym. Przemysław Trawa – absolwent kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1983 związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Był odpowiedzialny za kierowanie Wydziałem Ekonomicznym, później pracował jako dyrektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Dwukrotnie obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu MTP (w latach 1996 – 2007 oraz 2009 – 2014). Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu prawa dewizowego. Tomasz Kobierski – absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej (w 1998 roku) związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Pełnił funkcję Koordynatora, Dyrektora Targów Polagra-Food, Drema i Furnica oraz Dyrektora Grupy Produktów z sektora rolno-spożywczego i drzewnego. Od 2007 roku Tomasz Kobierski zasiada w Zarządzie firmy. Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie