Przemysław Trawa Członkiem Honorowym PIPT!

Podczas wczorajszych obrad Walne Zgromadzenie PIPT nadało tytuł Członka Honorowego Panu Przemysławowi Trawie, wieloletniemu prezesowi Rady PIPT oraz prezesowi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Serdecznie gratulujemy!

Przemysław Trawa jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, był wieloletnim prezesem zarządu (w latach 2015 – 2020), wcześniej wiceprezesem  zarządu (w latach 1996 – 2007 i 2009 – 2014) Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o., dyrektorem ds. ekonomiczno – organizacyjnych MTP, a także wykładowcą akademickim. W latach 2015 – 2020 sprawował funkcję Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.