Przemysł targowy zmienia swoje oblicze. O inspiracjach do działania i wyzwaniach dla branży na 83. Światowym Kongresie UFI w Szanghaju

83. Światowy Kongres UFI, największy doroczny międzynarodowy zjazd liderów przemysłu targowego, odbył się w Szanghaju w dniach 9-12 listopada br. Celem Kongresu było wesprzeć aktualną wiedzą i ponownie zainspirować do działania profesjonalistów targowych z kilkudziesięciu państw. Tegoroczny Kongres UFI, pod mottem „ Efekt fali – przemysł targowy zmienia swoje oblicze”, poruszał zagadnienia związane z najbliższą przyszłością branży targowej. Międzynarodowi eksperci i młodzi liderzy branży dyskutowali o tym jak firmy targowe będą prosperować w szybko zmieniającym się dziś środowisku przemysłu targowego. W odczuciu wielu profesjonalistów targowych na przyszłość tę wpływ mają: postępująca digitalizacja, niestabilna sytuacja polityczna i przemieszczanie się sił gospodarczych na świecie. Główny prelegent Kongresu, Ayesha Khanna z Singapuru, ekspert w zakresie inteligentnych miast i strategii edukacji, założycielka Hybrid Reality Institute, zachęciła delegatów do poddania się „fali zmian”. Na pytanie, dlaczego przemysł targowy wciąż rozwija się z powodzeniem, odpowiedziała: „ponieważ daje obietnicę – obietnicę rynku, na którym osiąga się sukcesy. Kupujący ufają, że znajdziemy dla nich właściwych sprzedających, a sprzedający wierzą, że przyprowadzimy do nich właściwych kupujących.” Małe zmiany mogą wywierać wielki wpływ, i jak fala, rozchodzić się daleko i szybko. W minionych 25 latach przemysł targowy czerpał korzyści z globalizacji; czerpał z rynków i kultur, które otwierały się. Obecnie czasy się skomplikowały: digitalizacja (cyfryzacja)odmienia firmy i ich działalność biznesową na całym świecie w coraz szybszym tempie. Klimat polityczny na ważnych rynkach globalnych również zmienia się – stabilizację stopniowo zastępuje niepewność. Jak reagować na toczące się fale? Jak „utrzymać się na falach zmian”? Jak wykorzystywać zmiany, jak czerpać z nich korzyści? Wykład otwierający 83. Kongres UFI miał właśnie za zadanie potwierdzić zachodzące zmiany, pokazać ich skalę i uzmysłowić konieczność zdecydowanego reagowania na zmiany, wreszcie, miał ponownie uzmysłowić wyjątkowe walory przemysłu targowego jako klucza do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Wizję przyszłości przemysłu targowego roztoczyło także pięciu młodych laureatów nowego projektu UFI „Liderzy Następnego Pokolenia” – z Niemiec, Indii, Iranu, Kataru i Stanów Zjednoczonych. „Łamiąc wszelkie reguły gry”, podzielili się swoimi odważnymi wyobrażeniami na ten temat. Dwie ścieżki tematyczne – do wyboru Tegoroczna nowa, elastyczna formuła Kongresu UFI umożliwiała każdemu uczestnikowi dokonanie wyboru ścieżki tematycznej konferencji pod kątem własnych zainteresowań. Był to wybór pomiędzy „ścieżką strategiczną”, z analizą ekspercką tematu digitalizacji w branży targowej i tematu oczekiwań ze strony zwiedzających na targach, a „ścieżką operacyjną”, z tematem zaangażowania wystawcy oraz zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach obu ścieżek organizatorzy Kongresu zaproponowali interesujące tematy: Ścieżka strategiczna: Czego chcą, a czego nienawidzą zwiedzający na targach? Istnieje jeden kluczowy element decydujący o sukcesie targów, który jest w znacznym stopniu niedoceniany: to zwiedzający. Dlatego też UFI, wspólnie z Explori, postanowiło odkryć co lubią, a czego nienawidzą na targach zwiedzający. Była to lekcja m.in. o tym: czy i gdzie na świecie, dostęp do WIFI musi być bezpłatny, gdzie trzeba zainwestować w dobre jedzenie na targach. Podczas tej sesji zaprezentowano wyniki nowego badania UFI przy współpracy z firmą Explori. Uczestnicy mogli porównać priorytety gości na różnych rynkach targowych. Ścieżka strategiczna: Online 2 Offline 2 Online – sukces? 2016 to rok, w którym liderzy przemysłu targowego rozwijali usługi w sferze cyfrowej i rozpoczęli współpracę z liderami gospodarki cyfrowej. O ile w latach 2014 – 2015 wszyscy starali się zrozumieć postępującą cyfryzację i przygotować strategie w tej dziedzinie, o tyle w 2016 roku nadszedł czas próby i wdrażania tych strategii. Uczestnicy 83. Kongresu UFI poznali sekrety najbardziej spektakularnej w naszej branży współpracy w sferze „ Online2Offline”: pomiędzy firmą UBM i portalem Alibaba – największą na świecie platformą handlowej B2B. Podczas wspólnej sesji obie firmy podzieliły się doświadczeniami z podróży w sferze biznesu Online2Offline, z uwzględnieniem korzyści, jakie niesie ona dla naszych klientów oraz interesujących wniosków dla naszej branży. Ścieżka operacyjna: Targi, które angażują nasze zmysły Udane targi oferują dziś znacznie więcej, niż tylko powierzchnię targową, na której mają miejsce kontakty handlowe. Targi coraz bardziej kładą nacisk na sferę zmysłową, poświęcając wiele uwagi kwestiom akustyki, żywności, a nawet zapachu. Panel poświęcony był właśnie tym aspektom, które tworzą klimat świetnych targów. Design, dźwięk, jedzenie, zapach i wiele innych – to właśnie za ich pomocą można w interesujący sposób doskonalić formułę targów. Ścieżka operacyjna: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo Sprawność operacyjna jest motorem sukcesu, zarówno dla organizatora targów jak i dla obiektu targowo – konferencyjnego. Jednak są inne zagadnienia, których rola obecnie wzrasta. To ochrona zdrowia i bezpieczeństwo. Akty terrorystyczne, z których dużą liczbą mamy dziś do czynienia na całym świecie, spowodowały, że podczas targów i wydarzeń publicznych podejmowane są wzmożone środki ostrożności. Ta sesja służyła zaprezentowaniu światowych trendów w tej dziedzinie. Grupy Specjalnego Zainteresowania (Special Interest Groups – SIG) W ramach tego cyklu sesji uczestnicy Kongresu mogli zagłębić się w tematy bardzo istotne dla ich działalności biznesowej, takie jak: rozbudowa i modernizacja obiektów, zarządzanie obiektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, problemy w sferze cyfryzacji. Sporym zainteresowaniem cieszył się panel SIG poświęcony dużym centrom targowo – konferencyjnym i modelom zarządzania takimi obiektami. Omawiano różne modele budowy nowych obiektów i modernizacji starych. Zarządzający obiektami w Chinach, Europie i Ameryce Północnej dzielili się swoimi opiniami na temat tego, czym jest dla nich centrum targowo – konferencyjne przyszłości. Dyskutowali na temat tego, który model jest idealny z punktu widzenia lokalizacji i architektury i który spełni oczekiwania ich klientów, a nawet je wyprzedzi. Z kolei podczas sesji SIG poświęconej zarządzaniu zasobami ludzkimi poruszony został problem zatrzymania rotacji pracowników. Specjaliści w tej dziedzinie dzielili się wiedzą na ten temat i przedstawili najlepsze praktyki w zakresie przeciwdziałania rotacji pracowników. Przewodnicząca Komitetu Edukacji, Enrica Baccini, przedstawiła wyniki badania przeprowadzonego w tym temacie wśród członków UFI. Zagadnienia cyfryzacji także były w centrum zainteresowania profesjonalistów targowych w ramach jednego z paneli SIG. Od momentu pojawienia się internetu, przemysł targowy traktował go jako rywala i potencjalne zagrożenie dla branży. Internet okazał się jednak motorem wzrostu i dziś współpraca firm targowych z firmami oferującymi usługi cyfrowe rozwija się doskonale. Obie branże rozumieją się coraz lepiej, jednak czasami pojawiają się nowe możliwości, które budzą wątpliwości i mogą zmienić uwarunkowania funkcjonowania branży. Był to jeden z tematów dyskusji. Atrakcyjność rynku targowego Stanów Zjednoczonych dla międzynarodowych operatorów targowych była specjalnym tematem w ramach sesji SIG. Co czeka ten rynek obecnie, po kilku latach ciągłego wzrostu? W jaki sposób wynik wyborów prezydenckich w dniu 8 listopada wpłynie na biznes targowy w USA? Delegaci Kongresu wzięli też udział w wysoko ocenianej co roku sesji poświęconej podsumowaniu kondycji przemysłu targowego na świecie. Temat ten przedstawił tradycyjnie Jochen Witt. Na zakończenie 2-dniowego szkolenia podczas 83. Kongresu UFI odbyła się dyskusja panelowa poświęcona współpracy pomiędzy organizatorami targów, operatorami obiektów i firmami świadczącymi usługi dla targów i zagadnieniom konkurencji pomiędzy nimi, w kontekście przemian technologicznych i zmian w prawodawstwie. Targi to efekt pracy zespołowej: organizatorzy targów, operatorzy obiektów i firmy usług targowych tworzą „złoty trójkąt” dla wystawców i zwiedzających, jednak pod warunkiem, że ta współpraca jest idealnie zgrana i wyważona. Czy firmy targowe potrafią obecnie scalić te sfery działalności biznesowej? Czy lepiej, gdy będą one dalej specjalizować się w swojej podstawowej działalności? Kwestie tych relacji biznesowych są zasadnicze i mogą decydować o umocnieniu się lub o porażce danych targów. Najlepsze praktyki ponownie nagrodzone Kongres UFI znany jest i ceniony z powodu prezentacji najlepszych praktyk w różnych dziedzinach działalności targowej. Podczas specjalnej sesji zainteresowanym zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania w dziedzinie edukacji, marketingu, zrównoważonego rozwoju i technologii, nagrodzone w konkursach UFI w 2016 roku. Prezentacji dokonali laureaci tegorocznych nagród UFI. Posiedzenia na szczeblu światowym UFI W programie 83. Kongresu UFI tradycyjnie znalazły się liczne posiedzenia organów i komitetów UFI. Obradowali członkowie Dyrektoriatu UFI oraz odbyło się sprawozdawcze walne zgromadzenie UFI. Ponadto odbyły się posiedzenia oddziałów regionalnych UFI, obrady Komitetu Stowarzyszeń i Komitetu Marketingu. Nowe prezydenckie Trio Na zakończenie 83. Kongresu UFI w Szanghaju, nastąpiło przekazanie funkcji Prezydenta UFI. Sergeya Alexeeva, Prezydenta UFI 2016, zastąpił Prezydent UFI 2017 – Andreas Gruchow. Aktualne prezydenckie Trio tworzą: Sergey Alexeev (Ustępujący Prezydent / Outgoing President), Andreas Gruchow (Prezydent UFI 2017) i Corrado Perraboni (Przyszły Prezydent/ Incoming President). Źródło: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, www.ufi.org