Przemysł targowy spodziewa się ożywienia na rynku globalnym

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego opublikowało wyniki jedenastej edycji badania Światowy Barometr Przemysłu Targowego (11th Global Barometer survey) na temat kondycji przemysłu targowego na świecie. W badaniu przeprowadzonym w czerwcu 2013 r. udział wzięło 217 firm targowych z 56 państw. Wyniki tego badania, w połączeniu z wynikami poprzednich edycji badania UFI, ukazują oddziaływanie kryzysu gospodarczego na świecie na branżę targową. Po raz pierwszy od 2008 roku ogólna prognoza jest pozytywna, a większość badanych we wszystkich regionach deklaruje wzrost obrotów. Po raz pierwszy od momentu zainicjowania badania, trzy na cztery badane firmy targowe, tj. 75 procent badanych z wszystkich regionów świata, wskazuje pierwszą połowę 2014 roku, jako okres w którym spodziewają się wzrostu obrotów. Taki wskaźnik wcześniej pojawił się już w 2010 roku w regionie Azji – Pacyfiku oraz w regionie obu Ameryk, jednak tam nie potwierdził się w 2012 roku. W drugiej połowie 2012 roku taki wynik przyniosło badanie w regionie Środkowego Wschodu i Afryki. Obecnie identyczne rezultaty wskazywane są w Europie przed początkiem 2014 roku. Jednakże wzrosty obrotów nie przełożą się bezpośrednio na wzrost zysków operacyjnych firm targowych. Mniej niż 50% firm targowych ze wszystkich regionów, z wyjątkiem obu Ameryk, przewiduje 10%-owy wzrost zysku w porównaniu z 2012 rokiem. Jeśli chodzi o lata 2012 i 2013, nieznaczna większość firm targowych z regionów obu Ameryk zadeklarowała wzrost rocznego zysku operacyjnego o ponad 10%. Obie Ameryki pozostają jedynym regionem, z którego większość respondentów zadeklarowała, iż wpływ kryzysu gospodarczego na ich działalność targową zakończył się. W gronie badanych firm targowych, które uważają, że wpływ recesji gospodarczej na przemysł targowy jest nadal odczuwalny, niemal 10% wskazuje jako datę końca kryzysu koniec 2013 roku. 40% z tych badanych jest zdania, że wpływ ten zakończy się w 2014 roku, zaś kolejne 50% przewiduje zakończenie negatywnego oddziaływania dytuacji gospodarczej na targi w 2015 roku lub później. Nie ma wątpliwości co do tego, że niepewność sytuacji gospodarczej na świecie oraz stan gospodarki w regionie i w poszczególnych państwach to zagadnienia, które wciąż wzbudzają zaniepokojenie i pozostają w centrum uwagi większości graczy. Paul Woodward, dyrektor zarządzający UFI skomentował wyniki badania w następujący sposób: “Wyniki te sugerują pozytywną prognozę we wszystkich regionach przemysłu targowego na świecie. Targi pozostają wciąż doskonałym wskaźnikiem rozwoju sytuacji gospodarczej. Choć wszyscy są nadal ostrożni w przewidywaniu najbliższej przyszłości, to wyniki ostatniego badania stanowią dobrą wiadomość dla nas wszystkich.”
Źródło: UFI – Swiatowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego; www.ufi.org