Przemysł targowy spodziewa się ożywienia na rynku globalnym

Od 2009 roku UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego regularnie dokonuje oceny wpływu kryzysu gospodarczego na przemysł targowy na świecie, prowadząc badanie pod nazwą „Barometr kryzysu” – w którym udział biorą członkowie UFI z kilkudziesiaeciu państw z całego świata, w tym m.in. ze Stanów Zjednoczonych, państw Ameryki Środkowej i Południowej oraz Afryki. Ostatnie edycje badania realizowane są pod nową nazwą “Globalny Barometr Targowy”. Niedawno UFI opublikowało wyniki dwunastej edycji badania W badaniu przeprowadzonym w grudniu 2013 roku udział wzięło 178 firm targowych z 57 państw. Wyniki grudniowego badania, w połączeniu z wynikami poprzednich edycji badania UFI, ukazują oddziaływanie kryzysu gospodarczego na świecie na branżę targową. Ogólną sytuację w branży obecnie można ocenić jako pozytywną. Większość badanych firm targowych ze wszystkich regionów świata deklaruje wzrost obrotów. Także średnio jedna na dwie badane firmy deklaruje stały wzrost rocznego zysku operacyjnego o ponad 10%, przynajmniej od 2011 roku. Jednocześnie w dalszym ciągu 63% badanych firm targowych deklaruje, że wpływ „kryzysu gospodarczego” na ich działalność biznesową wciąż trwa. Większość z respondentów sądzi, że wpływ ten ustanie w 2015 roku. Utrzymują się wciąż zaniepokojenie i obawa firm targowych o ogólną sytuację gospodarczą na świecie. Jak wynika z badania, od czterech lat, trzema najważniejszymi zagadnieniami biznesowymi pozostającymi w centrum uwagi są stan gospodarki kraju / regionu i niepewna sytuacja gospodarcza na świecie, a także konkurencja na rynku lokalnym i wyzwania w obszarze zarzadzania firmą. Paul Woodward, dyrektor zarządzający UFI konkluduje: “O ile wciąż musimy wykazywać ostrożność, obserwując rozwój sytuacji gospodarczej na świecie, to nie mamy wątpliwości co do tego, że targi są ważnym i skutecznym instrumentem komunikacji w biznesie, o czym świadczy wzrost podstawowych parametrów opisujących rynek targowy w ciągu ostatnich czterech lat. Przemysł targowy na świecie dynamicznie rozwija się, a większość firm działających w branży podejmuje nowe wyzwania, poszerza zakres branżowy i pogłębia specjalizację w zakresie prowadzonych działań. Poszerza także zakres geograficzny swojej działalności.” Źródło: www.ufi.org