Wystąpienie Beaty Kozyry, Dyrektor Generalnej PIPT dotyczące działań PIPT w zakresie ESG na IELA  ASSOCIATIONS DAY 2023! XII online, 2023

Działania PIPT na rzecz zrównoważonego rozwoju – wywiad z Beata Kozyrą, Dyrektor Generalną PIPT, XI 2023

Branża targowa na ścieżce zrównoważonego rozwoju – wystąpienie Beaty Kozyry, Dyrektor Generalnej PIPT na II Edycji Konferencji Czas na ESG, Warszawa, XI, 2023

Beata Kozyra moderatorem panelu Let’s challenge DEI & Sustainability na konferencji Spotlight on Poland z udziałem Ewy Woch, wiceprezes zarządu Targi w Krakowie, Kraków, X 2023 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w branży – nowa Dyrektywa ESG – panel z udziałem Beaty Kozyry, Dyrektor Generalnej PIPT, na konferencji Meetings Week Poland 2023, Warszawa, VI, 2023,