Przedsiębiorco! Znajdź dotację na swój projekt!

Trwają nabory na dotacje i kredyty, które stanowią fantastyczną okazję do pozyskania środków finansowych na nowe lub trwające przedsięwzięcia i projekty. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniższymi konkursami, które są dostępne dla naszych Członków dzięki współpracy Izby z firmą Sense Consulting.

 

Kredyt ekologiczny BGK – nabór tylko do 17 sierpnia!

Kredyt ekologiczny to forma wsparcia finansowego skierowana do przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP (mikro, małe i średnie) oraz dużych firm zatrudniających do 3000 pracowników, które planują dokonać znaczącej modernizacji swojej infrastruktury. Ten innowacyjny program oferuje dotację w celu zmodernizowania różnych elementów przedsiębiorstwa, takich jak budynki, maszyny i urządzenia, w sposób zgodny z zasadami efektywności energetycznej.

Nabór trwa od 13.06 do 17.08.2023 r.

https://senseconsulting.pl/kredyt-ekologiczny-feng/ 

 

Dotacje w Wielkopolsce Wschodniej!

To dotacje dla sektora MŚP, nabór trwa od 1.06 do 31.08.2023 r.

Przykładowe koszty kwalifikowane w ramach dotacji:

  • • Środki trwałe wraz z montażem.
  • • Wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem.
  • • Usługi doradcze niezbędne do wdrożenia i realizacji projektu, w tym usługi informatyczne/programistyczne (implementacja ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych).
  • • Odnawialne źródła energii (OZE) – mikroinstalacje do 50 kW, wyłącznie jako element ściśle związany z przedmiotem projektu, do 20% kosztów kwalifikowalnych.
  • • Promocja zagraniczna przedsiębiorstwa dotycząca realizowanego projektu (na przykład udział w targach i misjach gospodarczych, przygotowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne) wyłącznie jako element projektu, do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • • Rozwój niezbędnych kompetencji związanych z realizacją projektu (na przykład szkolenia, kursy) – wyłącznie jako element projektu, do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • • Roboty budowlane i materiały budowlane (tylko w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej).

https://senseconsulting.pl/wielkopolska-wschodnia-dotacje-na-inwestycje/ 

 

Województwo Śląskie: dotacje na inwestycje dla MŚP

Celem dotacji w ramach działania 10.3 Wsparcie MŚP dla transformacji jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Nabór trwa od 22.05 do 4.07.2023 r. 

https://senseconsulting.pl/slask-dotacje-na-inwestycje/ 

 

Dotacje na wzornictwo w Polsce wschodniej  

Finansowaniem z dotacji dla Polski Wschodniej zostaną objęte koszty przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Nabór trwa od 9.05 do 29.08.2023 r. 

https://senseconsulting.pl/dotacje-na-wzornictwo/ 

 

Przedsiębiorco, zdobądź dotację w ramach Ścieżki SMART!​​

W tym konkursie firmy mogą uzyskać dofinansowanie kompleksowych projektów prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji. 

Nabór trwa od 10.05 do 30.10.2023 r.
https://senseconsulting.pl/feng-sciezka-smart/