Protest Komitetu Obrony Branży Targowej

W dniu 28.10.2020. odbył się  protest Komitetu Obrony Branży Targowej w postaci Spaceru dla Branży Targowej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, który jest oddolną inicjatywą ludzi branży targowej, w tym Członków Izby. O godz. 13:00, w czasie protestu Krzysztof Szofer, przedstawiciel Komitetu Obrony Branży Targowej  przekazał przedstawicielowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów postulaty KOBT. 

Postulaty KOBT:
  • Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.
  • Otrzymanie rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą.
Polska Izba Przemysłu Targowego w pełni popiera postulaty KOBT!

 

Następnie protestujący udali się do siedziby PFR i złożyli do Polskiego Fundusz Rozwoju S.A. wniosek o umorzenie subwencji wraz z pismami poparcia działań Komitetu.

 

Do protestu dołączyły obiekty targowe oraz firmy z branży targowej  w całej Polsce, które o godz.17 podświetliły  na czerwono swoje siedziby w geście solidarności z protestem prowadzonym przez Komitet Obrony Branży Targowej.

 

Polska Izba Przemysłu Targowego bardzo dziękuje wszystkim firmom i instytucjom, które włączyły się w akcję Komitetu Obrony Branży Targowej

Branża targowa bez wsparcia rządu nie ma szans na przeżycie! Jaką decyzję podejmie rząd?
#UratujmyTargi