Promocja naboru wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. 8 października br. uruchamia nowy nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR. 

Projekt nadal skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.