Prezydent Lublina Ambasadorem Targów 2014

Polska Izba Przemysłu Targowego po raz piąty wyłoniła Ambasadora Targów. Tegorocznym laureatem tytułu został Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Tytuł, przyznawany od 2011 r., jest wyrazem uznania branży targowej dla ludzi świata biznesu, nauki lub polityki, przyczyniających się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości prezydenta Krzysztofa Żuka, możliwy był dynamiczny rozwój Targów Lublin. – W ostatnich latach lubelski ośrodek targowy wzbogacił się o nowe obiekty targowe, wybudowane na przekazanych przez miasto gruntach. Miasto wspierało również spółkę w staraniach o pozyskanie środków na budowę. Dziś Centrum Targowo-Wystawiennicze w Lublinie dysponuje infrastrukturą pozwalającą na organizację całej gamy imprez: wystawienniczych, kongresowo-konferencyjnych czy kulturalnych – uzasadnił wybór Przemysław Trawa, przewodniczący Kapituły, prezes Rady PIPT i zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ponadto, tegoroczny laureat w swojej bieżącej działalności promuje lubelskie targi, między innymi w trakcie kontaktów z miastami partnerskimi w wielu krajach oraz w ramach działań promocyjnych w licznych projektach gospodarczych. Tegoroczne obrady Kapituły Tytułu „Ambasador Targów” odbyły się w dniu 28 maja 2015 r. w Amber Expo, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich z udziałem Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska– laureata tytułu Ambasador Targów 2013. Uznanie branży Honorowy tytuł jest nadawany raz w roku, a symboliczne statuetki trafiają do osób, które nie są związane zawodowo z branżą targową, jednak działają na jej rzecz. – Tytuł „Ambasador Targów” to wyjątkowe wyróżnienie w przemyśle targowym. Jest formą docenienia osób, które nie biorą bezpośredniego udziału w tworzeniu rynku targowego ale sprzyjają temu aby targi się rozwijały. – przybliża ideę projektu jego pomysłodawca Adam Gabrysiak, wiceprezes Rady PIPT. – Nadanie tytułu „Ambasador Targów” ma na celu wyjście poza środowisko Izby i uhonorowanie tych, którzy nie czerpią zysków z organizacji imprez targowych ale promują i wspierają ich ideę. – dodaje Adam Gabrysiak. W skład tegorocznej Kapituły weszli dotychczasowi laureaci: Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP (pierwszy, honorowy Ambasador Targów), Wojciech Lubawski, prezydent Kielc (Ambasador Targów 2011), Ryszard Grobelny, b. prezydent Poznania (Ambasador Targów 2012), Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska (Ambasador Targów 2013), Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego (Ambasador Targów 2013), a także Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Kapituła wyłania Ambasadora spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego; fot. Międzynarodowe Targi Gdańskie