Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski odebrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa. Prezydent Majchrowski od lat dostrzega rangę i prestiż wydarzeń targowych dla rozwoju i promocji Krakowa. Otwarte w 2014 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowo – Targowe EXPO Kraków jest promowane przez Prezydenta na równi z obiektami kongresowo-widowiskowymi należącymi do miasta. W swojej bieżącej działalności oraz w kontaktach międzynarodowych podkreśla on także znaczenie tego obiektu jako ważnego miejsca rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. W sposób szczególny zasłużył się dla promocji i rozwoju Targów Książki w Krakowie, które właśnie świętują Jubileusz 20-lecia. Co roku obejmuje imprezę swoim Patronatem, a także wspiera organizowany przez Targi w Krakowie Konkurs o nagrodę im. Jana Długosza, dedykowany dziełom z zakresu nauk humanistycznych. Między innymi dzięki staraniom Prezydenta i Targów w Krakowie, Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO. Serdecznie gratulujemy Panu Prezydentowi! Pomysłodawcą wyróżnienia Ambasador Targów, w 2010 roku, był Adam Gabrysiak, wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Na tytuł mogą liczyć ludzie ze świata biznesu, nauki lub polityki, którzy przyczyniają się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów. Przedsięwzięcie objął wówczas patronatem Minister Gospodarki. Honorowy tytuł Ambasador Targów będzie nadawany raz w roku na wniosek członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Symboliczne statuetki trafią do osób o wybitnych zasługach na rzecz targów i ich promocji w kraju i za granicą. Tytuł „Ambasador Targów” przyznawany jest osobom, które nie są związane zawodowo z branżą targową, jednak działają na jej rzecz. Dotychczasowi laureaci wyróżnienia: Krzysztof Żuk – Ambasador Targów 2014 Paweł Adamowicz i Mieczysław Struk – Ambasadorowie Targów 2013 Ryszard Grobelny – Ambasador Targów 2012 Wojciech Lubawski – Ambasador Targów 2011 Waldemar Pawlak – Pierwszy Honorowy Tytuł Ambasador Targów (2010/2011) Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego