Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski Ambasadorem Targów 2015

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w Lublinie, w Urzędzie Prezydenta Miasta Lublin, na zaproszenie Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, zebrała się na posiedzeniu Kapituła Honorowego Tytułu PIPT „Ambasador Targów 2015” . Kapituła przyznała Honorowy Tytuł PIPT „Ambasador Targów 2015” panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa. Serdecznie gratulujemy! Kapituła wskazała, że Prezydent Majchrowski dostrzegł rangę i prestiż wydarzeń targowych dla rozwoju i promocji Krakowa. Otwarte w 2014 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowo – Targowe EXPO Kraków jest promowane przez Prezydenta na równi z obiektami kongresowo-widowiskowymi należącymi do miasta. W swojej bieżącej działalności oraz w kontaktach międzynarodowych podkreśla on także znaczenie tego obiektu jako ważnego miejsca rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. W sposób szczególny zasłużył się dla promocji i rozwoju Targów Książki w Krakowie. Co roku obejmuje imprezę swoim Patronatem, a także wspiera organizowany przez Targi w Krakowie Konkurs o nagrodę im. Jana Długosza, dedykowany dziełom z zakresu nauk humanistycznych. Między innymi dzięki staraniom Prezydenta i Targów w Krakowie, Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO. Fot. www.bip.krakow.pl ; archiwum PIPT